Program za učence

V okviru projekta smo razvili sklop učnih aktivnosti za razvijanje SEM kompetenc učencev (s poudarkom na kompetencah potrebnih za izgradnjo vključujoče družbe): program ROKA v ROKI za učence. Vsebina programa je usklajena s cilji projekta in temeljnimi koncepti projekta.

Teme učnih aktivnosti:

  1. samozavedanje
  2. samouravnavanje
  3. socialno zavedanje
  4. odnosna kompetenca

Program smo razvili znotraj konzorcija in temelji na (i) strokovnih znanjih ter izkušnjah partnerjev, (ii) teoretskih pregledih ter (iii) SEM katalogu programov za učence ter obstoječih dobrih praks. Do programa lahko dostopate preko povezave spodaj: